Arbetsmetodik

Arbetsmetodik

Så här kan det gå till när vi jobbar ihop

Inledning

Vi tar en fika, eller ett möte på Skype, där vi går igenom dina behov. Efter mötet skriver jag ner en sammanfattning av de punkter vi gått igenom och skickar den till dig tillsammans med en offert. När du skrivit under offerten, alternativt skickat en beställning, börjar jag jobba.

Förberedande arbete

Nu är det kanske dags för ett startmöte om det är ett projektledarjobb. För processoptimeringen blir det ett inledande möte med ledningen. Här kan det också rymmas olika typer av research som exempelvis intervjuer eller regelrätta marknadsundersökningar.

Genomförande

Om det gäller ett skrivuppdrag är det i detta skede som jag blir eremit. Okej, kanske inte riktigt, men nu hettar det i alla fall till ordentligt. Här sker idéarbete, här skrivs och stöts och blöts det.  Vi kanske har några fler möten, eller kanske har vi bara mejl-kontakt. Jag jobbar i alla fall på.

Avslut & återföring

Den sista punkten är prickad och den sista meningen vänd. Materialet är hos tryckeriet. Filmen har spelats in. Projektet har gått i mål. Nu träffas vi en sväng, eller återknyter online, och pratar om hur det gick. Blev resultatet det förväntade och har vi lärt oss något på vägen?

Och så här fungerar det med betalningen

Jag debiterar vanligen per timme och fakturerar vid uppdragsavslut, eller månadsvis om uppdraget sträcker sig över mer än en månad. Minimum fakturering alltid två timmar. 

Vid mindre jobb kommer vi överens om ett fast pris som faktureras i samband med leverans.

Uppdragsgivaren står för eventuella resor, övernattningar och andra utgifter som kan uppkomma vid eller i samband med utförande av uppdraget.

Heldag (8 timmar) debiteras alltid som minst vid resa och /eller arbete på annan ort, samt vid utbildning/föreläsning, om ej annat har blivit överenskommet i förhand. 

Om prospektiva kundmöten måste ske på annan fysisk ort (alltså ej via Skype etc) debiteras mertid, resa och övriga kostnader precis som vid ett faktiskt uppdragsutförande. Själva mötet kostar dock ingenting.

Faktura via mitt moderbolag TEMOCC .

Vill du veta mer?

Boka in ett möte med mig.

Oavsett om du behöver en text, en strategi, projektstyrning, processoptimering, eller något annat inom copywriting, organisation och kommunikation är du välkommen att höra av dig. 

Top