Groupon ger upp

wellness-285591_1920

Groupon, den amerikanska erbjudandejätten, ger upp kampen om svenskarnas plånböcker och spa-weekends och lägger ned verksamheten i landet från och med idag.

Groupon kom in på den svenska marknaden 2010, efter att den svenska konkurrenten Let’s deal redan hade dragit igång 2009 och kanske lades grunden redan då för detta snöpliga slut. Ibland betalar det sig att vara först på marknaden och Let’s deal har så klart också fördel av att vara en svensk aktör på en svensk marknad. Från och med idag lägger man ned verksamheten i Sverige och även i andra nordiska länder som Danmark och Finland.

Det är tråkigt att de 30 anställda på Gorupon Sverige måste gå från jobbet, lagom till jul och allt —jag vet hur det känns—men samtidigt inte förvånande. Mer förvånad är jag nog över att Groupon ändå överlevt så pass länge i Sverige. Det är trots allt inte någon enormt stor marknad det rör sig och erbjudandetjänster, eller rabattjänster som man också kan kalla det, är ett mycket begränsat område att röra sig inom, med många fallgropar.

Det man kan säga om Groupon är att de försökte och det man kan säga om deras anställda, i alla fall när det kommer till skribenterna, är att de gjorde det bra. Vem har inte skrattat till efter att ha läst någon speciellt snitsigt tillspetsad text i något av erbjudandena? Som copywriter och kommunikatör står det mig emot att säga det, men tyvärr är dock bra texter inte allt. Groupon har haft höga omkostnader och vägen har kantats av dålig PR.

Fallgroparna som sagt: när du fungerar som mellanhand, som en erbjudandetjänst gör, är det oerhört viktigt med kvalitetssäkring. Erbjudandena får inte fallera och gör de det så måste du, oavsett hur mycket det bär dig emot, ta skulden för det. Att hänvisa till villkor eller annat, eller för den delen ha en så strängt upptagen kundtjänst att missnöjda kunder inte ens kommer fram på luren, det fungerar helt enkelt inte. Som mellanhand säljer du inte bara en tjänst utan ett förtroende.

När du tappar förtroendet, då är loppet kört.

Groupon ger upp
Tagged on:         
Top